Dienst: 1e zondag van advent

nov 29 09:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Vennekerk, Winschoten

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen. Per 5 oktober 2020 mogen maximaal 30 personen de dienst bezoeken. Gezien dit aantal is het nodig dat u zich aanmeldt bij de scriba. Op onze website vindt u nadere informatie.

1e zondag van advent

In Matteüs 25: 31-46 spreekt Jezus over het laatste oordeel. Vaak wordt daarbij aan een moment in de

Vaak volgen we tijdens de advent een project van ‘Kind op zondag’. Wij zijn blij dat het nog steeds mogelijk is om kindernevendienst te houden al weten we dat er maar een paar kinderen meedoen. Wat de leiding betreft is Janny Geertsema de enige nog, die deze kinderen begeleid met af en toe wat hulp wanneer dat nodig is. Nu de coronacrisis er voor zorgt dat we maar met weinig mensen in de kerk kunnen zijn is het mooi dat de diensten kunnen worden uitgezonden en tijdens de advent is het kindermoment belangrijk.

Het project van dit jaar heet ‘het beste nieuws’ en daar zitten we natuurlijk allemaal op te wachten, maar wat is het beste nieuws?

Om de sfeer van dit nieuws te illustreren is er elke zondag een editie van de Adventsbode. Die brengt ons nieuws waar we wat mee kunnen. Daar horen ook de verhalen uit de Bijbel bij. De Evangelielezing komt uit Marcus (13: 24-37). Jezus houdt zijn volgelingen voor dat er een andere tijd op het punt staat aan te breken en hij roept op tot waakzaamheid. Weer gaat het over het einde (zie hierboven bij 15 november). Wat is voor u en voor jou het einde? De ondersteunende lezing komt uit Jesaja 63: 19b – 64: 8. Er gaat iets gebeuren dat al onze verwachtingen te boven gaat.

Collecten

Bij de uitgangen staan schalen waar u uw bijdragen voor de diaconie en de kerk in kunt doen.