Dienst: 7e zondag van de herfst, Allerheiligen, Reformatiezondag

nov 01 09:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Vennekerk, Winschoten

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen. Per 5 oktober 2020 mogen maximaal 30 personen de dienst bezoeken. Gezien dit aantal is het nodig dat u zich aanmeldt bij de scriba. Op onze website vindt u nadere informatie.

7e zondag van de herfst, Allerheiligen, Reformatiezondag

Maarten Luther wist dat op 1 november velen de kerk zouden bezoeken waar de verzameling relikwieën van keurvorst Frederik de Wijze was uitgestald. Daarom spijkerde hij op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen op de deur van de slotkerk in Wittenberg. Een datum die later is uitgegroeid tot Reformatiedag.

Voordat we wisten dat de opleving van het coronavirus het aantal kerkgangers weer terug zou brengen naar dertig hadden we een regioviering in de Vennekerk voor ogen. Dat is inmiddels niet meer mogelijk. Nu houden we op de meeste locaties binnen de streekgemeente een viering, waarin we ons net als tijdens de startzondag met elkaar verbonden weten.

De lezingen op deze zondag komen uit het boek Spreuken en uit het evangelie van Matteüs. De lezing uit Spreuken 9: 1-8 over Vrouwe Wijsheid naast Vrouwe Dwaasheid preludeert op de gelijkenis uit Matteüs 25: 1-15 van de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes. ‘Houd je lamp – het licht van ons geloven – brandend!’, zo zou je de aanmaning van dit verhaal kunnen samenvatten. En voor hoe je goed voorbereid het feest van het koninkrijk tegemoet kunt gaan, vertelt deze gelijkenis prachtig beeldend. Maar het lot van de dwaze meisjes die te laat komen roept de nodige vragen op. Zijn zij voorgoed buitengesloten van het heil? Of reikt Gods genade, waar Luther zo vol van was, verder dan de grenzen die wij stellen?

Collecten

Bij de uitgangen staan schalen waar u uw bijdragen voor de diaconie en de kerk in kunt doen.