Regiodienst: 7e zondag van de herfst

nov 01 09:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Vennekerk, Winschoten

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen. Per 5 oktober 2020 mogen maximaal 30 personen de dienst bezoeken. Gezien dit aantal is het nodig dat u zich aanmeldt bij de scriba. Op onze website vindt u nadere informatie.

7e zondag van de herfst

Op deze zondag na Hervormingsdag staat deze regiodienst in het teken van de Lutherse reformatie.

De lezing uit Spreuken 9: 1-18 over Vrouwe Wijsheid naast Vrouwe Dwaasheid preludeert op de gelijkenis uit Matteüs 25: 1-15 van de tien wijze en de tien dwaze meisjes. “Houd je lamp – het licht van ons geloven – brandend!”, zo zou je de aanmaning van dit verhaal kunnen samenvatten. En voor hoe je wel voorbereid het feest van het Koninkrijk tegemoet kunt gaan vertelt deze gelijkenis prachtig beeldend. Maar het lot van de dwaze meisjes die te laat komen laat ook vele vragen open. Zijn zij voorgoed buitengesloten van het heil? In de hitte van de Reformatiestrijd werd vaak de tegenstanders over en weer eeuwige verdoemenis aangezegd. Vandaag zijn we daar gelukkig minder mee bezig en zoeken we liever langs de weg van de vreedzame dialoog naar wat heilzaam is voor allen.

Collecten

Bij de uitgangen staan schalen waar u uw bijdragen voor de diaconie en de kerk in kunt doen.