Dienst: 6e zondag van de herfst

okt 25 09:30

Voorganger - Ds. Gerbrand Segger

Locatie - Vennekerk, Winschoten

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen. Per 5 oktober 2020 mogen maximaal 30 personen de dienst bezoeken. Gezien dit aantal is het nodig dat u zich aanmeldt bij de scriba. Op onze website vindt u nadere informatie.

6e zondag van de herfst

Nehemia 8 schetst een indrukwekkende ceremonie: Ezra wordt gevraagd de Torah aan heel het volk voor te lezen. Belangrijker nog dan de herbouw van de tempel is het om het volk terug te voeren naar het hart van hun geloven, het onderwijs dat goed samenleven in het land van belofte mogelijk maakt. Jong en oud reageren op de voorlezing met heftige emoties: vreugde om het perspectief dat hen geboden wordt, diepe schaamte voor hun afdwalen van de goede weg. Zij ontdekken opnieuw het Loofhuttenfeest en vieren enthousiast deze herbeleving van de woestijntocht.

In Matteüs 22: 34-46 wordt Jezus, niet zonder bijbedoeling, de vraag gesteld naar wat het grootste gebod is. Jezus antwoordt met een samenvatting van de wet. Deze was in die dagen al gebruikelijk. De liefde tot God en tot de naaste zijn daarin onverbrekelijk met elkaar verbonden. Daarna volgt een wat raadselachtig debat over de relatie tussen koning David en de verwachte messias. Mogelijk dat Jezus hier afstand neemt van een te rechtstreekse verbinding tussen hem en David, het gaat niet om een genetische afstamming. Matteüs benadrukt in zijn evangelie de messias Jezus als gezonden naar alle volken, niet alleen Israël.

Collecten

Bij de uitgangen staan schalen waar u uw bijdragen voor de diaconie en de kerk in kunt doen.