Dienst: 5e zondag van de herfst

okt 18 09:30

Voorganger - Ds. Gert Wybe van der Werff

Locatie - Vennekerk, Winschoten

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen. Per 5 oktober 2020 mogen maximaal 30 personen de dienst bezoeken. Gezien dit aantal is het nodig dat u zich aanmeldt bij de scriba. Op onze website vindt u nadere informatie.

5e zondag van de herfst

Ezra 3:10-5: 5 (of gedeelten hieruit). Nadat de offercultus is hersteld beginnen de teruggekeerde ballingen aan de herbouw van de tempel. Het bouwen gaat vergezeld van gewijde muziek en is daarmee een liturgische ceremonie. Psalm 136, over de uittocht uit Egypte, wordt juichend aangeheven. Zo ziet het volk een parallel tussen zijn terugkeer uit de ballingschap naar Jeruzalem en de uittocht uit Egypte. De herbouw van de tempel roept bij de generatie die de vorige tempel nog heeft gekend eerst vooral verdriet op. Het is zingen door de tranen heen van heimwee naar het verleden. De jongeren, niet belast met het verleden, kunnen alleen maar juichen om deze beloftevolle toekomst. Maar het verzet van de bewoners van het land die er altijd gebleven waren en die vast zijn blijven houden aan hun godsdienstige gebruiken als het offeren aan meer goden, wordt sterker. Zij keren zich tegen de herbouw van de tempel en het lukt hen met een beroep op hogere overheden de bouw stil te leggen. Het zijn de profeten Haggai en Zacharia die de bouwers moed inspreken en met een hernieuwd verzoek aan de koning de bouw weer op gang weten te krijgen.

In Matteüs 22: 15-22 proberen Jezus’ opponenten hem op geraffineerde wijze in de val te lokken. Zij beginnen het gesprek met vleiende woorden van bewondering en respect voor Jezus om hem zo tot een boude afspraak te verleiden. Met hun vraag aan Jezus of men de keizer belasting moet betalen of niet, zetten ze hem voor het blok. Jezus’ (ogenschijnlijke) diplomatieke antwoord noopt ons ook vandaag nog tot bezinning: wat komt de wereldlijke machthebbers toe en wat God?

Collecten

Bij de uitgangen staan schalen waar u uw bijdragen voor de diaconie en de kerk in kunt doen.