Dienst: 4e zondag van de herfst

okt 11 09:30

Voorganger - Ds. Bert L. van der Woude

Locatie - Vennekerk, Winschoten

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen. Per 5 oktober 2020 mogen maximaal 30 personen de dienst bezoeken. Gezien dit aantal is het nodig dat u zich aanmeldt bij de scriba. Op onze website vindt u nadere informatie.

4e zondag van de herfst

Ezra 1 en 3: 1-6. Het boek Ezra begint met de vreugdevolle aankondiging van het einde van de ballingschap van het joodse volk in Babe. De belofte van God, bij monde van onder anderen de profeten Jesaja en Jeremia, gaat daarmee in vervulling. Koning Cyrus, ook Kores genomed, die hen toestaat terug te keren naar Jeruzalem en zelfs de opdracht geeft de tempel te Jeruzalem te herbouwen, kreeg daarmee in de joodse traditie messiaanse trekken toegedicht. Terugkeer naar het land betekent voor de ballingen ook ómkeer van de weg die tot hun ballingschap heeft geleid en daarmee terúgkeer naar God. Maar de volksgenoten die in het land waren achtergebleven en dus niet in de bijzondere ervaring en godsdienstige ontwikkeling van de ballingen hebben gedeeld, bezien de nieuwkomers met wantrouwen.

De evangelielezing naar Matteüs 22: 1-14 vertelt de gelijkenis van genodigden aan het bruiloftsmaal die weigeren te komen. Het verhaal staat in de context van de hoogopgelopen spanning tussen Jezus en zijn opponenten. Het is voor de hand liggend om in de zwaargestrafte weigeraars in de gelijkenis de leidslieden van het joodse volk te zien, waarmee een anti-judaïstisch element binnen kan sluipen. Maar uit het verrassende slot, waar een later genodigde niet in passende kleding – lees: niet innerlijk voorbereid – op het feest verschijnt, spreekt ook kritiek van de gemeente van Christus op zichzelf. Ook zij, die in plaats van de joodse leidslieden door Christus worden uitgenodigd, zullen worden beoordeeld naar hun vruchten.

Collecten

Bij de uitgangen staan schalen waar u uw bijdragen voor de diaconie en de kerk in kunt doen.