Regiodienst – 11e zondag van de zomer

aug 30 09:30

Voorganger - Ds. Gert Wybe van der Werff

Locatie - Uitzending vanuit Oostwold

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen.

U kunt via de kerktelefoon, via de Kerkomroep  meeluisteren naar de viering, uitgezonden vanuit de Protestantse Gemeente De Dollert.

11e zondag van de zomer

Matteüs 17: 14-20. Op de berg had Jezus met intimi een topervaring, maar terug beneden komt hem het menselijk lijden al tegemoet. Een wanhopige vader heeft vergeefs een beroep op de leerlingen gedaan om zijn zieke zoon te genezen. Jezus wijt het onvermogen van zijn leerlingen aan een gebrek aan geloof. Maar zouden wij dan ooit genoeg geloof kunnen hebben? Jezus wijst op de kracht van het piepkleine mosterdzaad: zo weinig geloof zou al genoeg kunnen zijn….

Jeremia 7: 23-28 lijkt bij dit thema van geloven aan te sluiten als het stelt dat de dienst aan God niet bestaat uit de (uiterlijke) cultus van offeren maar naar Hem horen in de eerste plaats. In het gebed, vanuit ons innerlijk, vindt het gesprek met God plaats.