Dienst – 10e zondag van de zomer

aug 23 09:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Vennekerk

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen. Vanaf 1 juli 2020 mogen 100 personen de dienst bezoeken. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Op onze website vindt u nadere informatie.

8e zondag van de zomer

Matteüs 16: 21-27, Jesaja 51: 1-6. In het voorgaande komt Petrus als eerste leerling tot de belijdenis van Jezus als de Messias, terwijl hij meteen daarna, in Matteüs 16: 21-27 door Jezus ernstig wordt terechtgewezen. Petrus begrijpt het maar ten dele wat Messias-zijn betekent: de weg van lijden en dood past daarbij volgens hem niet. In dit verstaan van Jezus strijden gevoel en verstand in ons met elkaar.

Jeaja 51: 1-6 schildert de hoopvolle toekomst voor het volk in ballingschap en ook een toekomst vol van gerechtigheid voor alle volken.

Collecten

Bij de uitgangen staan schalen waar u uw bijdragen voor de diaconie en de kerk in kunt doen.