Regiodienst – 9e zondag van de zomer

aug 16 09:30

Voorganger - Ds. Gert Wybe van der Werff

Locatie - Vennekerk

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen. Vanaf 1 juli 2020 mogen 100 personen de dienst bezoeken. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Op onze website vindt u nadere informatie.

8e zondag van de zomer

De dialoog tussen Jezus en de (niet-joodse) Kanaänitische in Matteüs 15: 21-28 roept bij ons als hoorders ongemak op, door de grove wijze waarop Jezus de vrouw aanspreekt. In de voorgaande twistgesprekken met de Farizeeën ging het steeds om de reinheidsvoorschriften die hét onderscheid met de niet-joodse volken markeren. En het is het juist in deze ontmoeting, die de doorbraak van Jezus’ zending tot de andere volken voorbereidt en de gevatte wijze waarop de vrouw Jezus van repliek dient speelt daar een belangrijke rol in. Na dit verhaal volgt dan ook de spijziging van de menigte uit de niet-joodse volken.

Uit de begeleidende lezing uit Jesaja 56: 1-8 kunnen we opmaken hoe vreemdelingen en andere buitenstaanders die de Heer zoeken altijd al in Gods ogen mochten delen in het verbond met Israël.

Collecten

Bij de uitgangen staan schalen waar u uw bijdragen voor de diaconie en de kerk in kunt doen.