Dienst – 8e zondag van de zomer

aug 09 09:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Vennekerk

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen. Vanaf 1 juli 2020 mogen 100 personen de dienst bezoeken. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Op onze website vindt u nadere informatie.

8e zondag van de zomer

In Matteüs 14: 22-33 laaien de emoties hoog op zoals de golven van het meer tijdens een storm. De leerlingen zijn bevangen door angst: wie volgen zij eigenlijk en waar brengt hij hen naar toe? Jezus komt hen lopend over het water, lopend over de chaos van deze wereld, tegemoet en spreekt hen moed in. Petrus leert dat als je maar in vertrouwen je ogen op Jezus houd gericht, je niet in de diepte zinkt. Dit verhaal en meerdere uitspraken van Jezus in de evangeliën verwijzen naar de profeet Jona.

Als begeleidende lezing klinkt Jona 2: 1-11, het dankgebed van Jona in het binnenste van de grote vis.

Collecten

Bij de uitgangen staan schalen waar u uw bijdragen voor de diaconie en de kerk in kunt doen.