Dienst – 7e zondag van de zomer

aug 02 09:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Vennekerk

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen. Vanaf 1 juli 2020 mogen 100 personen de dienst bezoeken. U dient zich hiervoor vooraf aan te melden bij de scriba. Op onze website vindt u nadere informatie.

7e zondag van de zomer

Op deze zondag gaat het over de gaven waarmee God zijn volk in leven houdt. In de eerste lezing uit Nehemia 9: 15-20 wordt teruggeblikt op de woestijntocht van het volk Israël. Brood uit de hemel hield hen in leven en diende om hen te onderwijzen in Gods bedoelingen, maar het volk bleef klagen.

In de Matteüslezing 14: 13-21 voedt Jezus een menigte van 5.000 mensen met slechts vijf broden en twee vissen. Er blijven twaalf manden brood over. Alle getallen lijken hier naar het volk Israël te verwijzen, dat Jezus opnieuw bij God wil brengen. Evenals bij Marcus volgt in Matteüs nog een tweede spijzigingsverhaal, waarin de getallen (4.000 mensen en zeven manden over) naar alle volken verwijzen. Jezus Messias, die in de concrete nood ons nabij is, wordt zo als gezondene naar alle mensen getekend.

Collecten

Bij de uitgangen staan schalen waar u uw bijdragen voor de diaconie en de kerk in kunt doen.