Online viering vanuit de Vennekerk

jul 05 09:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Uitzending vanuit de Vennekerk

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen.

U kunt via de kerktelefoon, via de kerkomroep  en met beeld via YouTube meeluisteren naar de viering, uitgezonden vanuit de Vennekerk.

Hierbij het verzoek om zoveel mogelijk mensen op de hoogte te brengen van dit besluit.

3e zondag van de zomer

In Matteüs 11: 25-30 spreekt Jezus zich uit ten gunste van eenvoudige mensen en tegen wijzen en verstandigen. Wat bedoelt hij? Persoonlijk heb ik veel baat gehad bij het onderscheid tussen “kinderlijk” en “kinderachtig”. Eenvoud is in het Evangelie synoniem met (kinderlijk) vertrouwen. Vertrouwen betekent dat jij zelf niet alles (en soms niets) in handen hebt. Goed beschouwd is het leven geen prestatie meer een geschenk, telkens weer. Wie beseft hoeveel “mazzel” hij of zij in het leven heeft gehad laat dat doorwerken in de omgang met anderen. Deze “eenvoud” die Jezus aanbeveelt is echter niet “kinderachtig”. Jezus oproep is geen pleidooi om af te zien van het gebruik van ons verstand, integendeel. De profetie van Zacharia (9: 9-12) accentueert de eenvoud van Jezus, die niets anders beoogt dan goddelijke wijsheid en het verlangen naar vrede voor alle mensen.