Online dienst – Wezenzondag

mei 24 09:00

Voorganger - ds. Baan

Locatie - Uitzending vanuit de Ontmoeting in Scheemda

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen.

Dit betekent dat alle kerkdiensten voorlopig geschrapt worden. Deze uitzending komt vanuit De Ontmoeting in Scheemda. U deze beluisteren via kerkomroep.nl. kunt Zo zijn we op afstand toch verbonden met elkaar. De dienst begint om 9 uur. 

Hierbij het verzoek om zoveel mogelijk mensen op de hoogte te brengen van dit besluit.

In Exodus 23: 1-17 wordt het volk Israël voorbereid op het leven in het beloofde land. De leertijd in de woestijn mogen ze dan in praktijk brengen. Nu wij op weg zijn naar het “nieuwe normaal” is het goed om stil te staan bij wat onze samenleving ten goede komt en waar mensen mee gediend zijn.

Een besef van wat rechtvaardig en barmhartig is hoort daar zeker bij. Dat er opdracht wordt gegeven om feest te vieren laat zien dat het hier niet om nare verplichtingen gaat maar om een oefening in vreugde. Maar dan wel vreugde waarbij niemand uitgesloten wordt.

Johannes 17: 1-13 is een gedeelte uit het hogepriesterlijke gebed. We kennen Jezus vooral als profeet, dichter en therapeut (in de woorden van Eugen Drewermann). Daarnaast is hij ook priester, dus iemand die de menselijke nood voor God brengt en uit Gods naam vergeving schenkt. Geen mens kan zonder.