Online dienst – 6e zondag van Pasen, Rogate

mei 17 09:00

Voorganger - ds. Offringa

Locatie - Uitzending vanuit de Ontmoeting in Scheemda

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen.

Dit betekent dat alle kerkdiensten voorlopig geschrapt worden. Deze uitzending komt vanuit De Ontmoeting in Scheemda. U deze beluisteren via kerkomroep.nl. kunt Zo zijn we op afstand toch verbonden met elkaar. De dienst begint om 9 uur. 

Hierbij het verzoek om zoveel mogelijk mensen op de hoogte te brengen van dit besluit.

Exodus 20: 1-21 is vooral bekend vanwege de Tien Geboden of de Tien Woorden. Gebod klinkt dwingend en de sfeer rond de Sinaï is niet zonder dreigingen. Toch zijn de Tien Woorden vooral een teken van bevrijding. Ze beperken het leven niet.

In Johannes 16: 16-24 onderwijst Jezus zijn vrienden. Hij weet dat de tijd van zijn afscheid is gekomen en wil zijn leerlingen voorbereiden op wat komen gaat. Eenvoudig wordt het niet, maar ze zullen ontdekken dat het meer dan de moeite waard is.