Uitzending viering Goede Vrijdag

apr 10 19:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen.

Dit betekent dat alle kerkdiensten tot en met 28 april geschrapt worden. 

Wel kunt u via de kerktelefoon, via de kerkomroep  en met beeld via youtube meeluisteren naar de vieringen, uitgezonden vanuit de Vennekerk. Zo zijn we deze veertigdagentijd op afstand toch verbonden met elkaar.

Hierbij het verzoek om zoveel mogelijk mensen op de hoogte te brengen van dit besluit.

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag werd in de vroege kerk niet gevierd. De eerste christenen konden weinig goeds zien in het kruis, dat als martelwerktuig werd gebruikt door de Romeinen. Pas vanaf de 7e eeuw ontstaat er een viering met wat we nu een “kruishulde” noemen. De vraag is nog steeds gerechtvaardigd of er wat te vieren valt. Dat Jezus, oog in oog met de dood, zijn roeping niet heeft opgegeven stemt tot grote dankbaarheid. Daarbij past een sobere dienst, waarin het lijdensevangelie (uit Matteüs) centraal staat.
De liederen die gezongen worden voegen zich in dit geheel, evenals de gebeden waarin we aandacht schenken aan mensen die met lijden worden geconfronteerd.