Uitzending viering Witte Donderdag

apr 09 19:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen.

Dit betekent dat alle kerkdiensten tot en met 28 april geschrapt worden. 

Wel kunt u via de kerktelefoon, via de kerkomroep en met beeld via youtube meeluisteren naar de vieringen, uitgezonden vanuit de Vennekerk. Zo zijn we deze veertigdagentijd op afstand toch verbonden met elkaar.

Hierbij het verzoek om zoveel mogelijk mensen op de hoogte te brengen van dit besluit.

Witte Donderdag

De kleur zegt het al. Witte Donderdag staat in het teken van vergeving en met een schone lei opnieuw beginnen. De smaak van vergeving proeven we tijdens de viering van het Avondmaal, waarbij u misschien thuis meeviert met brood en wijn.
De lezing uit het evangelie naar Johannes (hoofdstuk 13) laat ons Jezus zien als hij de voeten van zijn volgelingen wast en hen (en daarmee ook ons) een nieuw gebod leert, het gebod van de liefde. De lezing aan het begin van de viering herinnert aan de Joodse oorsprong van het avondmaal, namelijk de Pesachmaaltijd. Pesach betekent “voorbijgaan” en wijst op de doodsengel die aan de huizen van de Israëlieten voorbijging. Dat deze doodsengel de nodige vragen oproept moge duidelijk zijn en vraagt om een hedendaagse interpretatie.