Uitzending van een kort liturgisch moment

apr 05 09:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om de richtlijnen van het RIVM en het daaraan gekoppelde advies van de PKN te volgen.

De tien plagen eindigen met de ergste. Het lijkt op wraak, maar de schijn bedriegt. Zoals de Farao dacht het volk Israël in slavernij te kunnen vasthouden door de pasgeboren jongetjes te doden, zo komt nu de bevrijding ten koste van alle eerstgeborenen van de vijand, zowel bij de mensen als bij dieren. Het kan niet genoeg benadrukt worden dat dit “verhalen” van bevrijding zijn. Ze laten – op papier – zien dat onderdrukking niet menselijk is en dat het geen toekomst heeft. Alleen zo kunnen we de weg naar bevrijding gelovig mee voltrekken.