Dienst: 6e zondag na Epifanie

feb 16 09:30

Voorganger - Ds. De Boer

Locatie - Marktpleinkerk

Zesde zondag na Epifanie

Matteüs 5 : 17-26, Exodus 2 : 1-10

Jezus is een zoon van het joodse volk. Dat mogen we nooit vergeten. Zeker nu we in 2020 vieren dat we 75 jaar geleden bevrijdt zijn van het juk van de Nazi’s is respect geboden jegens het Joodse volk. Dietrich Bonhoeffer, die op 4 februari 1906 werd geboren is onder andere bekend van de uitspraak ‘Je mag wel Gregoriaans zingen, als je maar tegen de vervolging van de Joden schreeuwt!”

Exodus of Uittocht als handreiking serieus nemen beteken in iedere tijd afstand nemen van mensen onderdrukt en onderdanig maakt. In de lezing uit Matteüs horen we hoe Jezus zijn verbondenheid met de leefregels van Mozes benadrukt. Hij wil ze niet opheffen, maar er de essentie van laten zien. In Exodus 2 horen we over de geboorte van Mozes en over zijn dappere zus Mirjam, die haar broertje in veiligheid brengt.

Collecten

De eerste collecte

Deze is bestemd voor de diaconie.

De tweede collecte

Deze is bestemd voor de kerk.

De uitgangscollecte

Deze is voor het Werelddiaconaat – Samen werken aan een stabiele toekomst in Kameroen.

Klein maar krachtig. Dat typeert de Lutherse Broederkerk van Noord-Kameroen. Het is een kerk die de boerengemeenschap houvast wil bieden, in materieel én in geestelijk opzicht. Via Kerk in Actie steunt u twee van hun programma’s: duurzame landbouw voor voedselzekerheid en de opleiding van predikanten.

De Lutherse Broederkerk heeft 250.000 leden en 1.300 kerken in Noord-Kameroen in een gebied zo groot als Nederland. De kerk is actief betrokken bij het onderwijs en de gezondheidszorg in de regio, bij de verbetering van de landbouwmethoden en microkrediet voor kleine ondernemers. De kerk traint het kerkelijk kader en produceert Bijbels en liturgisch materiaal in vijftien lokale talen. Zo is de kerk een plek voor groei, bezinning en gebed geworden voor de boerengemeenschap van Noord-Kameroen.

De liturgie van deze dienst vindt u hier
De dienst kunt u live beluisteren via Kerkomroep