Dienst: zondag van het Werelddiaconaat

feb 02 09:30

Voorganger - Ds. Offringa

Locatie - Vennekerk

Zondag van het Werelddiaconaat

De eerste zondag in februari staat traditiegetrouw in het teken van het Werelddiaconaat.

Dat Nederlanders hulp uit het buitenland ontvingen na de watersnood in Zeeland, stemt nog steeds dankbaar en richt onze aandacht op mensen, die nu in nood zitten. Het werelddiaconaat maakt ons keer op keer duidelijk waar hulp geboden is.

De Evangelielezing komt uit Matteüs 5 : 1-12 (de zaligsprekingen) en de ondersteunende lezing komt uit het boek van de profeet Sefana (2 : 3, 3 : 9-13). Sefanja is één van de zogeheten kleine profeten. Hij leefde ten tijde van koning Josia. Sefanja richt zich tegen onrecht, dat hij hekelt met strenge woorden. Toch spreekt hij ook opwekkende woorden.

Op deze zondag komen we als streekgemeente samen in de Vennekerk om met elkaar de maaltijd van de Heer te vieren.

Collecten

De eerste collecte

Deze is bestemd voor Kerk in Aktie – Werelddiaconaat: Oeganda – Goed boeren in een lastig klimaat.

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, duurzame technieken voor productie en opslag van gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel inkomen. Collecteer mee zodat boeren niet alleen droogte, maar ook wateroverlast het hoofd kunnen bieden.

De tweede collecte

Deze is bestemd voor de streekkerkenraad.

De uitgangscollecte

Deze is voor de streekdiaconie.

De liturgie van deze dienst vindt u hier
De dienst kunt u live beluisteren via Kerkomroep