Dienst: zondag van het Werelddiaconaat

feb 02 09:30

Voorganger - Ds. Offringa

Locatie - Vennekerk

Zondag van het Werelddiaconaat

De eerste zondag in februari staat traditiegetrouw in het teken van het Werelddiaconaat.

Dat Nederlanders hulp uit het buitenland ontvingen na de watersnood in Zeeland, stemt nog steeds dankbaar en richt onze aandacht op mensen, die nu in nood zitten. Het werelddiaconaat maakt ons keer op keer duidelijk waar hulp geboden is.

De Evangelielezing komt uit Matteüs 5 : 1-12 (de zaligsprekingen) en de ondersteunende lezing komt uit het boek van de profeet Sefana (2 : 3, 3 : 9-13). Sefanja is één van de zogeheten kleine profeten. Hij leefde ten tijde van koning Josia. Sefanja richt zich tegen onrecht, dat hij hekelt met strenge woorden. Toch spreekt hij ook opwekkende woorden.

Op deze zondag komen we als streekgemeente samen in de Vennekerk om met elkaar de maaltijd van de Heer te vieren.

De liturgie van deze dienst vindt u hier
De dienst kunt u live beluisteren via Kerkomroep