Dienst: 4e zondag na Epifanie

jan 26 09:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Marktpleinkerk

Vierde zondag na Epifanie

De evangelielezing komt uit Matteüs 4: 12-22. Jezus besluit om zijn woonplaats Nazareth te verlaten en te verhuizen naar Kafarnaüm aan het meer van Galilea. Daar zal voor een timmerman ongetwijfeld meer werk te vinden zijn geweest dan in Nazareth. Het is tegelijk zijn confrontatie met de wereld buiten de beschermde omgeving van zijn jeugd. Aansluitend bij oude profetieën begint Jezus zijn missie en zoekt medestanders. Die vindt hij in twee maal twee broers. De roeping van Simon, Andreas, Johannes en Jacobus is prachtig geschilderd op het eerste hoge raam aan de zuidzijde van de Marktpleinkerk. Het confronteert de beschouwers met de vraag: Wat is roeping? Hoe geven we daar zelf invulling aan.

Jesaja 49 : 1-7 speelt een rol in het bovenstaande. Aan Israël wordt toegezegd dat ze een licht voor de volken zullen worden. Dat is precies de inzet van uitverkiezing. Het uitverkoren volk is niet een groep mensen met privileges, maar met een roeping en een opdracht om tot licht te zijn voor anderen. Wat in het Oude Testament voor Israël als volk geldt heeft nu zeggingskracht voor ieder individueel mens.

Collecten

De eerste collecte

Deze is bestemd voor de diaconie.

De tweede collecte

Deze is bestemd voor de kerk.

De uitgangscollecte

Deze is voor het jeugdwerk: JOP – Sirkelslag.

Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protestant, spelen kinderclubs en jeugdgroepen op eigen locatie een interactief spel. Ze voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden tegen andere groepen in heel Nederland om de hoogste score. De groepen staan via internet en sociale media met elkaar in verbinding. Sirkelslag is een ideale manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen waarin altijd een bijbelverhaal centraal staat. Het vervult in gemeenten vaak een missionaire rol.

Er is een kant-en-klaar programma voor twee leeftijdsgroepen: Sirkelslag KIDS (8-12 jaar) en Sirkelslag YOUNG (12-16 jaar). Geeft u ook zodat JOP nieuwe werkvormen kan blijven ontwikkelen voor jeugd binnen én buiten de kerk?

De liturgie van deze dienst vindt u hier
De dienst kunt u live beluisteren via Kerkomroep