Dienst: 4e zondag van Advent

dec 22 09:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Marktpleinkerk

Vierde zondag van Advent – Rorate

“Dauwt, hemelen, van boven gij wolken, beregene de rechtvaardige: opdat de aarde zich zal openen en de Heiland er uit zal ontspruiten.” Rorate verwijst naar de dauw en in de lezing uit Micha 7: 1 en 7: 18-20 horen we eerst dat het niet meezit, maar dat God mensen niet in de steek laat. In Matteüs 1: 18-25 horen we over de engel die aan Jozef in een droom verschijnt en hem vraagt om niet zijn hoofd maar zijn hart te laten spreken als het om zijn verloofde Maria gaat. De cantorij werkt deze zondag mee om onze zang te ondersteunen en de laatste adventsdienst extra luister te geven.

Collecten

De eerste collecte

Deze is bestemd voor de diaconie: Actie voor inwoners van overstroomde gebieden in Afrika.

De gevolgen van klimaatverandering zijn nu al zichtbaar in grote delen van Afrika. Soms is het te droog, maar nu zijn delen van landen in sub-Sahara Afrika ernstig getroffen door overstromingen. Deze overstromingen hebben al meer dan 90.000 mensen getroffen en 420.000 mensen hebben onmiddellijk noodhulp nodig. Kerk in Actie komt in actie voor mensen in Zuid-Soedan, Kameroen en Nigeria.

De opbrengst van deze collecte wordt verdubbeld door de diaconie.

De tweede collecte

Deze is bestemd voor de kerk.

De uitgangscollecte

Deze is voor het Rooseveltpaviljoen.

Op de Utrechtse Heuvelrug bij Doorn ligt het prachtige landgoed Hydepark. Op dit landgoed vindt u de volledig aangepaste vakantieaccommodatie het Rooseveltpaviljoen, geschikt voor groepen tot ongeveer 80 personen. Er worden vakantieweken georganiseerd voor mensen die zorg nodig hebben.
De liturgie van deze dienst vindt u hier
De dienst kunt u live beluisteren via Kerkomroep