Dienst: 3e zondag van Advent

dec 15 09:30

Voorganger - Pastor Huizing

Locatie - Marktpleinkerk

Derde zondag van Advent – zondag Gaudete

Net als de tijd voor Pasen kent ook de Advent een “roze” zondag. Midden in deze voorbereidingstijd is er al tijd voor vreugde. Want dat betekent “Gaudete”. Paulus roept de gemeente van Efeze op zich te allen tijde te verheugen. Het gaat hier niet om onbekommerd blij zijn. Deze vreugde steekt dieper af en geeft kracht om te leven.

De lezing uit Micha 6: 1-8 vat samen wat God van mensen verwacht en in Matteüs 11: 2-11 stuurt Johannes de Doper leerlingen naar Jezus om te vragen of hij de Messias is.

Collecten

De eerste collecte

Deze is bestemd voor de diaconie.

De tweede collecte

Deze is bestemd voor de kerk.

De uitgangscollecte

Deze is voor het ziekenpastoraat in het UMCG.

De liturgie van deze dienst vindt u hier
De dienst kunt u live beluisteren via Kerkomroep