Dienst: 2e zondag van Advent

dec 08 09:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Marktpleinkerk

Tweede zondag van Advent – Populus Sion

“Volk van Sion, God zal komen om de naties te redden.” Die belofte geeft haar naam aan de tweede adventszondag. We lezen uit Micha 4: 1-8 en Matteüs 3: 1-12. Micha houdt ons het grote vredesvisioen voor en Matteüs laat zien hoe Johannes de Doper de roep om bekering tot recht en gerechtigheid voortzet.

Collecten

De eerste collecte

Deze is bestemd voor de diaconie.

De tweede collecte

Deze is bestemd voor de kerk.

De uitgangscollecte

Deze is voor de kerstpakketten.

Al een groot aantal jaren worden er namens de diaconie kerstpakketten bezorgd bij mensen die in december een extraatje kunnen gebruiken. Het gaat hier niet om luxe thematische pakketten die u wellicht van uw werkgever krijgt. Deze pakketten bevatten standaard levensmiddelen met hier en daar een extraatje die de ontvangers zich in de regel niet kunnen veroorloven.

De uitgangscollecte is bestemd voor het bekostigen van deze kerstpakketten. Geeft u ook?

De liturgie van deze dienst vindt u hier
De dienst kunt u live beluisteren via Kerkomroep