Dienst: 1e zondag van Advent

dec 01 09:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Marktpleinkerk

Eerste zondag van Advent – zondag Levavi

De naam van deze zondag is ontleend aan het begin van Psalm 25: Ad te levavi animam meam, Deus meus, in te confido, non erubescam. (Tot u heb ik mijn ziel opgeheven; mijn God, op U vertrouw ik, ik zal niet beschaamd worden.)

Voor de lezingen op deze eerste zondag van Advent volgen we het project van Kind op Zondag en maken kennis met de profeet Micha (hoofdstuk 2). De Evangelielezing komt uit Matteüs 24: 32-44. Jezus spreekt over “de laatste dingen”. Zijn woorden zijn niet bedoeld om het einde van de wereld te voorspellen, maar om na te denken over het belangrijkste in het leven. Als je alle minder belangrijke dingen loslaat, wat houd je dan als “laatste” over. Dat is de grote vraag, die ieder mens zich van tijd tot tijd mag stellen. Advent is daar een geschikte tijd voor.

Collecten

De eerste collecte

Deze is bestemd voor de diaconie.

De tweede collecte

Deze is bestemd voor de kerk.

De uitgangscollecte

Deze is voor het Pastoraat.

Eenzaamheid speelt overal in Nederland en dus ook in de plaatselijke gemeenten. In veel, zo niet alle, gemeenten zijn wel activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan of draaglijker te maken. De Protestantse Kerk ondersteunt dergelijke initiatieven van harte, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid. Ook bieden we informatie, materialen en tips aan. Daarnaast ondersteunen we initiatieven om eenzaamheid op de agenda te zetten. Het is van groot belang om de aandacht te vergroten in kerk en samenleving, omdat eenzaamheid een groeiende groep mensen treft, ouderen én jongeren. Eenzaamheid is een ongewenste metgezel die de waardigheid van de betrokkene gemakkelijk kan aantasten. Door met elkaar nadruk te leggen op waarden als inclusiviteit, compassie en naastenliefde kan vanuit de gemeente draagkracht aangeboord worden.

De liturgie van deze dienst vindt u hier
De dienst kunt u live beluisteren via Kerkomroep