Dienst: 10e zondag van de herfst

nov 24 09:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Vennekerk

Tiende zondag van de herfst – laatste zondag van het kerkelijk jaar

Matteüs 5: 1-12, Openbaring 21: 1-5.

Op deze zondag noemen we de namen van dierbaren die tijdens het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Voor hen steken we een kaars aan ter nagedachtenis.

Collecten

De eerste collecte

Deze is bestemd voor de diaconie.

De tweede collecte

Deze is bestemd voor de kerk.

De uitgangscollecte

Deze is voor Roemenië.

De liturgie van deze dienst vindt u hier
De dienst kunt u live beluisteren via Kerkomroep