Dienst: 9e zondag van de herfst

nov 17 09:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Marktpleinkerk

Negende zondag van de herfst

Nu wij in deze maand onze overleden dierbaren gedenken, komen er ongetwijfeld gedachten aan de hemel boven. Hoe het zal zijn in de hemel weet niemand, maar dat we geborgen zullen zijn in Gods barmhartigheid is een troost voor velen.

Dat was anders in de tijd van Jezus. In heel het Oude Testament is op een enkele uitzondering na geen sprake van de hemel. Mensen die stierven, gingen naar het dodenrijk. Enkele eeuwen voor de geboorte van Jezus kwam daar verandering in.

Voor wie het op aarde zwaar heeft gehad moet er een ruimte zijn voor genoegdoening. Zo kamen de Farizeeën bij hun geloof in de hemel, terwijl de Sadduceeërs deze gedachten afwezen. Daar confronteren ze Jezus mee (Lucas 20: 27-38) en hij geeft een prachtig antwoord dat ons nog steeds kan aanspreken.

De ondersteunende lezing (Exodus 3: 1-15) is het prachtige verhaal van de roeping van Mozes.

Collecten

De eerste collecte

Deze is bestemd voor de diaconie.

De tweede collecte

Deze is bestemd voor de kerk.

De uitgangscollecte

Deze is voor Dorpskerken.

Steun voor kleine kerkgemeenschappen. “Als ik de kerktoren van mijn dorp zie, dan weet ik: ik ben thuis.” Dat gevoel delen kerkgangers en dorpsbewoners. De Protestantse Kerk ondersteunt  dorpskerken om present te blijven in het dorp en actief bij te dragen aan de leefbaarheid. Bijvoorbeeld door mee te doen in de dorpscoöperatie om voorzieningen te behouden of door burenhulp te stimuleren. Door de oprichting van een voedselbank of door het bieden van (pastorale) zorg voor dorpsbewoners. Er gaat veel goed in dorpskerken, maar er zijn ook zorgen. Want soms ontbreken voldoende menskracht en middelen om kerk van en voor het dorp te zijn. De Protestantse Kerk helpt dorpskerken om gelovig en creatief dorp en kerk aan elkaar te verbinden. Geeft u in de collecte om dorpskerken levendige vindplaatsen van geloof, hoop en liefde te laten zijn?

De liturgie van deze dienst vindt u hier
De dienst kunt u live beluisteren via Kerkomroep