Dienst: 8e zondag van de herfst

nov 10 09:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Marktpleinkerk

Achtste zondag van de herfst – oogstdienst

De traditionele dankdag hebben wij ondergebracht bij de oogstdienst. In deze viering denken we na over twee belangrijke thema’s in het menselijk leven. Ten eerste over ons voedsel en hoe het verbouwd en geproduceerd wordt. Daarnaast over onze arbeid, te beginnen op het land, maar uitgebreid naar iedere plek binnen of buiten huis waar gewerkt wordt. Vorige maand werden we in Nederland geconfronteerd met grote commotie rond maatregelen die de uitstoot van stikstof willen inperken en het protest van de boeren die hun bedrijven bedreigd zagen. Een moeilijke materie die echter niet alleen de boeren aangaat. Ik zag spandoeken met de tekst “No Farmer No Food” (Geen Boer Geen Voedsel). Dat geeft te denken en betrekt ons allemaal bij vragen rond het klimaat of Bijbels uitgedrukt: “het behoeden en bewaren van onze aarde”.

Dat laatste vinden we terug in de “Groene Theologie” die in opkomst is. Het stimuleert het nadenken en het vieren. In beide speelt de dankbaarheid een belangrijke rol. Dit jaar zijn de fruitbakjes/-schalen vervangen door een “oogstattentie” die hopelijk de ontvangers en brengers goed zal doen. We zullen weer een beroep doen op u als kerkganger.

De lezing uit Lucas 19: 41-48 laat zien dat de spanning rond Jezus verder oploopt. Hij zelf treurt om het lot van Jeruzalem en over wat er van de Tempel geworden is. Er wordt gehandeld in plaats van gebeden….. De lezing uit Jesaja 1: 18-26 laat dezelfde dubbelheid zien maar houdt wel de hoop levend dat trouw en gerechtigheid zullen zegevieren.

Collecten

De eerste collecte

Deze is bestemd voor de diaconie.

De tweede collecte

Deze is bestemd voor de kerk.

De uitgangscollecte

Deze is voor het Hospice Sint Maartenhuis in Winschoten.

Het Hospice Sint Maartenhuis is een “Bijna thuis huis” waar er alles aan gedaan wordt om de gast zich zoveel mogelijk thuis te laten voelen, en waar tijd en ruimte is voor alle aandacht voor de gast en zijn of haar naasten. In de laatste, terminale fase van het leven is thuis worden verzorgd niet altijd mogelijk of wenselijk. En juist dan is er behoefte aan een huiselijke sfeer, waar vanuit betrokkenheid zorg en begeleiding wordt geboden.

De liturgie van deze dienst vindt u hier
De dienst kunt u live beluisteren via Kerkomroep