Dienst: 7e zondag van de herfst

nov 03 09:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Marktpleinkerk

Zevende zondag van de herfst

Als een rijpe vrucht plukt Jezus Zacheüs uit de vijgenboom. Het verhaal uit Lucas 19: 1-1- over deze zoon van Abraham is geliefd bij velen. Op de startzondag in Oostwold werd het driemaal genoteerd en inderdaad, het spreekt tot de verbeelding. De bekendheid moet echter geen belemmering zijn om dit verhaal met nieuwe ogen te lezen.

De ondersteunende lezing komt uit Genesis 12: 1-89. Daarin komen we Abram tegen als hij wordt geroepen om uit zijn vertrouwde omgeving weg te trekken. Twee prachtige verhalen, die ons jaarthema volop recht doen.

Collecten

De eerste collecte

Deze is bestemd voor de diaconie.

De tweede collecte

Deze is bestemd voor de kerk.

De uitgangscollecte

Deze is voor Kerk in Actie: Betrokken predikanten opleiden in Zambia.

In Zambia groeit de kerk en daarmee ook de vraag naar predikanten, die gemeenten kunnen leiden in soms arme en moeilijke omstandigheden. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs. Er worden predikanten opgeleid, die een waardevolle bijdrage leveren aan kerk en samenleving. In de opleiding is veel aandacht voor onderwerpen, zoals hiv/aids, man-vrouw vraagstukken, mensenrechten, politiek, voedselveiligheid, klimaatverandering.

Beurzen voor 25 theologie-studenten

Aan de theologische faculteit studeren zo’n 130 studenten, van negen verschillende kerkgenootschappen. De helft daarvan zijn voltijds studenten, die in vier jaar tijd hun bachelor diploma proberen te halen. Deze studenten wonen – vaak samen met hun gezin – op de campus waar ook ons huis staat. Via Kerk in Actie kunt u bijdragen aan de beurzen van 25 theologie-studenten. Zambiaanse kerken waar de studenten stage lopen, bieden hen reiskosten en een bijdrage in hun levensonderhoud. De meeste studenten zijn man, maar er studeren ook steeds vaker vrouwen theologie.

  • Voor 3.000 euro draagt u bij aan een jaar opleiding + huisvesting voor een getrouwde student
  • Voor 2.450 euro draagt u bij aan een jaar opleiding + huisvesting voor een ongetrouwde student.

 

De liturgie van deze dienst vindt u hier
De dienst kunt u live beluisteren via Kerkomroep