Dienst: 6e zondag van de herfst

okt 27 09:30

Voorganger - ds Baan

Locatie - Vennekerk

Zesde zondag van de herfst

Deze zondag staat in het teken van de Reformatie. Vier dagen later is het immers Hervormingsdag. Als regiogemeente staan we stil bij wat Luther teweeg heeft gebracht toen hij op de dag vóór Allerheiligen zijn 95 stellingen aanbracht op de deur van de slotkapel in Wittenberg.

Lucas 18: 9-14 past uitstekend in dit geheel. Jezus vertelt over een farizeeër en een tollenaar die beiden naar de tempel gaan om te bidden. In de termen van Luther roemt de farizeeër zijn eigen goede werken, terwijl de tollenaar weet dat hij aangewezen is op genade.

De ondersteunende tekst uit Jeremia (14: 7-10) is een gebed waarin de schuldbewuste bidder een beroep doet op Gods barmhartigheid.

Collecten

De eerste collecte

Deze is bestemd voor de Dorpskerkenbeweging.

De tweede collecte

Deze is bestemd voor de streekkerk.

De uitgangscollecte

Deze is bestemd voor de streekdiaconie.

De liturgie van deze dienst vindt u hier
De dienst kunt u live beluisteren via Kerkomroep