Dienst: 5e zondag van de herfst

okt 20 09:30

Voorganger - Ds. Offringa

Locatie - Marktpleinkerk

Vijfde zondag van de herfst

In Lucas 18: 1-8 vertelt Jezus in een gelijkenis over een onrechtvaardige rechter. Hij weigert het recht van een weduwe te behartigen, maar zij houdt aan. Uiteindelijk gaat de rechter over stag en luistert naar wat de weduwe hem voor wil leggen. Het is een aanmoediging om vol te houden, maar er is nog meer te ontdekken in dit verhaal.

De OT-lezing komt uit 2 Samuel 5: 6-16. Met dit gedeelte worden de verhalen over koning Saul en David voorlopig afgerond. David verovert Jeruzalem op de Jebusieten en neemt de stad in bezit.

Bij het lezen struikelen we over een schokkend zinnetje: “Wat de lammen en blinden betreft, die veracht ik uit de grond van mijn hart.” Zelf bezoek ik op deze zondag de kerk van de Friezen in Rome, maar ik benijd de uitlegger van deze zin niet.

Collecten

De eerste collecte

Deze is voor de diaconie.

De tweede collecte

Deze is voor de kerk.

De uitgangscollecte

Deze is voor het Amacet Kindertehuis in Soroti in Oeganda.

Amacet is een project van Youth with a Mission (Jeugd met een Opdracht). Dit is een christelijke, interkerkelijke, non-gouvernementele organisatie. Het opvangtehuis Amacet zorgt met name voor drie groepen van kinderen: kinderen met HIV/Aids, pasgeboren baby’s en verwaarloosde kinderen.

De liturgie van deze dienst vindt u hier
De dienst kunt u live beluisteren via Kerkomroep