Dienst: 4e zondag van de herfst

okt 13 09:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Marktpleinkerk

Vierde zondag van de herfst – Werelddiaconaat en Heilig Avondmaal

Deze zondag staat in het teken van het werelddiaconaat en we vieren de maaltijd van de Heer.

In de evangelielezing (Lucas 17: 11-19) geneest Jezus een tiental melaatsen (huidvraat heet dat in de NBV) waarvan alleen een Samaritaan terugkeert om hem te bedanken. Dat het hier niet om een toevalligheid gaat, maar om iets wezenlijks, moet uitgangspunt van de uitleg zijn. Waarom vindt Lucas het belangrijk dat juist dit genezingsverhaal een plaats krijgt in zijn evangelie? We zullen het samen gaan ontdekken.

Het verhaal uit het Oude Testament (2 Samuel 1: 1-16) is niet minder raadselachtig. Een Amalekiet komt David vertellen dat koning Saul gesneuveld is en dat hij hem zelf de genadestoot heeft gegeven. Een merkwaardig verhaal dat niet strookt met het einde van Saul en Jonathan zoals dat in 1 Samuel 31 is beschreven. David laat deze boodschapper van slecht nieuws ombrengen en treurt om koning Saul en om zijn vriend Jonathan. Moeilijk te duiden een verhaal als dit. Toch is het zinvol om na te denken over onze verhouding tot wat hier verteld wordt.

Collecten

De avondmaalscollecte

Deze is voor de diaconie en is bestemd voor Kerk in Aktie Wereldvoedseldag, kansarme jongeren opgeleid tot topkok in Colombia.

In de sloppenwijken van Bogotá houden drugsgeweld en zware criminaliteit jongeren volledig in de greep. Kerk in Actie brengt daar met een ambitieus project verandering in.

In één van de gevaarlijkste wijken van de stad zijn we een kookschool annex restaurant gestart. Zestig kansarme jongeren worden er opgeleid tot chef-kok en leren hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden met producten van boeren uit de omgeving. Inmiddels is in de Colombiaanse stad Cali een tweede kookschool geopend. Op beide locaties leiden we in totaal 180 jongeren op. Collecteer mee en geef kwetsbare jongeren de kans van hun leven om niet in de criminaliteit verzeild te raken!

De uitgangscollecte

Deze is voor de Voedselbank.

De liturgie van deze dienst vindt u hier
De dienst kunt u live beluisteren via Kerkomroep