Dienst: 3e zondag van de herfst

okt 06 09:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Marktpleinkerk

Derde zondag van de herfst

Lucas 17: 1-10. Harde woorden van Jezus aan het adres van zijn leerlingen. Wat hij hen opdraagt lijkt nauwelijks te doen. Daarom vragen ze om meer geloof. Of het antwoord van Jezus hen (en ons) echt helpt is de vraag. Niettemin stemt het tot nadenken en zelfonderzoek. Dat is op zich al de moeite waard. Het hoeft niet altijd gemakkelijk te zijn.

1 Samuel 24: 1-23. David spaart Sauls leven bij Ein Gedi. Een prachtig verhaal vol spanning, respect en mededogen. De Bijbel op z’n best, maar wat heeft zo’n verhaal van lang geleden ons te zeggen? Daar zullen we het samen over hebben op deze zondag die in het teken staat van de band tussen het volk Israël (als gelovigen) en de kerk.

Collecten

De eerste collecte

Deze is voor de diaconie.

De tweede collecte

Deze is voor de kerk.

De uitgangscollecte

Deze is voor Kerk en Israël.

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël en ondersteunt daarom het gesprek met en over onze Joodse wortels in plaatselijke gemeenten met inspiratiematerialen, ontmoetings- en netwerkdagen en het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg.
In 2019 ondersteunen we samen met het Centraal Joods Overleg het werk in Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap in Israël gericht op ontmoeting en dialoog. Ook is er nieuw gespreksmateriaal gemaakt voor gemeenten. De Uitdaging, waarin christenen worden uitgedaagd om lessen te leren uit de dialoog met joden. Uw steun via deze collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.

De liturgie van deze dienst vindt u hier
De dienst kunt u live beluisteren via Kerkomroep