Dienst: 2e zondag van de herfst

sep 29 09:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Marktpleinkerk

Tweede zondag van de herfst

Lucas 16: 19-31. In het evangelie van Lucas staat Jezus kritisch tegenover de macht van geld en rijkdom. Dat geldt vooral als de nood van anderen niet gezien of genegeerd wordt.

De gevolgen zijn duidelijk in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Toch is het Jezus niet begonnen om te dreigen. Het beeld dat zich van de aarde naar de hemel en het dodenrijk verplaatst is bedoeld om duidelijk te maken wat belangrijk is in het leven. Dat gaat de man van Nazareth altijd aan het hart en in zijn verhalen is hij er vol van.

1 Samuel 21: 2-10 (16). David is op de vlucht voor Saul. Hij zoekt hulp. Die wordt hem gegeven door de priester Abimelech. Die geeft hem het zwaard van Goliath.

Collecten

De eerste collecte

Deze is voor de diaconie.

De tweede collecte

Deze is voor de kerk.

De uitgangscollecte

Deze is voor onze partnergemeente in Nicolesti, Roemenië.

De liturgie van deze dienst vindt u hier
De dienst kunt u live beluisteren via Kerkomroep