Dienst: 1e zondag van de herfst

sep 22 09:30

Voorganger - Ds. Marsman uit Losser

Locatie - Marktpleinkerk

Eerste zondag van de herfst

Lucas 16: 1(8)-17. Jezus vertelt een gelijkenis over een rentmeester die er een potje van heeft gemaakt. Zijn baas komt er achter en roept hem ter verantwoording. Het plan dat de rentmeester vervolgens bedenkt is een regelrechte schelmenstreek en voor mensen met gezond verstand eigenlijk te gek voor woorden. Niettemin noemt Jezus zijn plan met instemming en blijkbaar kunnen we er ook nog iets van leren. Een uitdaging voor de uitleg dus.

1 Samuel 19: 10-17. Saul wordt vaak overmand door neerslachtigheid. Van David is bekend dat hij prachtig op de harp kan spelen. Wie weet kan hij de koning van zijn somberheid verlossen. Saul is gesteld op David, maar ziet hem ook als bedreiging. Welk gevoel krijgt de overhand? Als Saul voor de tweede keer zijn speer naar David werpt, is het tijd om te vluchten. Michal, de dochter van Saul helpt David daarbij.

Collecten

De eerste collecte

Deze is voor de diaconie.

De tweede collecte

Deze is voor de kerk.

De uitgangscollecte

Deze is voor het Vredeswerk.

Op veel plaatsen in de wereld is vrede ver te zoeken. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Het Bijbelse woord voor vrede, sjalom, verwijst naar heelheid, voorspoed en gezondheid. Als Protestantse Kerk willen we werken aan vrede. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan oorlogsslachtoffers. Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor.

De liturgie van deze dienst vindt u hier
De dienst kunt u live beluisteren via Kerkomroep