Startdienst: 13e zondag van de zomer

sep 15 09:30

Voorgangers - pastor Tineke Huizing, ds. Richard Offringa en ds. Bert van der Woude

Locatie - Oostwold

Startzondag met als thema: een goed verhaal.

Lucas 15: 1-10. Jezus krijgt veel kritiek op zijn omgang met mensen, die sociaal niet geaccepteerd worden. Daarom maakt hij aan zijn gehoor duidelijk dat hij gekomen is om het verlorene te zoeken. De gelijkenis van het verloren schaap en de verloren drachme behoren toto de bekendste verhalen uit de Evangeliën. Kunnen ze ons op een positieve manier verrassen in de samenleving waarvan wij deel uitmaken?

1 Samuel 17: 31-58. Als de jonge David naar zijn broers wordt gestuurd om te kijken hoe het met hen gaat (ze vechten in het leger van Saul) dan verbaast hij zich over de Filistijn Goliath, die elke dag het volk Israël bespot. Hoe kunnen ze dat toelaten? Verbazingwekkend genoeg krijgt David de kans om tegenover Goliath in het strijdperk te treden. Een ongelijke strijd met een opzienbarende afloop. Over een goed verhaal gesproken, want dat is het thema van deze startzondag.

Collecten

De eerste collecte

Deze is voor Kerk in Actie: versterk de kerk in het Midden-Oosten.

De tweede collecte

Deze is voor de streekkerk.

De uitgangscollecte

Deze is voor de streekdiaconie.

 

De liturgie van deze dienst vindt u hier
De dienst kunt u live beluisteren via Kerkomroep