Dienst: 12e zondag van de zomer

sep 08 09:30

Voorganger - Ds. V.d. Vrie

Locatie - Marktpleinkerk

Twaalfde zondag van de zomer

Lucas 14: 25-33. Jezus spreekt over navolging en wat hij daarover zegt is verre van eenvoudig. De oproep om te breken met vader, moeder, vrouw en kinderen lijkt wreed en nauwelijks realistisch. Welke bedoeling schuilt hierachter en kunnen we die zo duiden dat het toch nog Evangelie (goede boodschap) wordt?

1 Samuel 16: 1-13. Hier begint het verhaal van David. Als jongste en minst in het oog springende zoon (hij heeft nog zeven broers die veel meer indruk maken) wordt hij door de profeet Samuel gezalfd. Die is zelf ook verbaasd over deze keuze, maar gaat er in mee en zal nog versteld staan van wat deze jongeman allemaal vermag.

Collecten

De eerste collecte

Deze is voor de diaconie.

De tweede collecte

Deze is voor de kerk.

De uitgangscollecte

Deze is voor het JOP (Jong Protestant), kliederen in de kerk.

“Ik neem mijn kleinkinderen graag mee naar Kliederkerk. Ze komen eigenlijk nooit meer in de kerk, maar hier ontdek ik samen met hen op een creatieve manier een Bijbelverhaal.” Zomaar een opa die vertelt wat Kliederkerk voor hem en zijn kleinkinderen betekent. Op meer dan 130 plaatsen in Nederland wordt regelmatig samen ontdekt, gevierd en gegeten in een Kliederkerk. Tijdens deze missionaire vorm van kerkzijn gaan mensen van alle leeftijden op verrassende manieren aan de slag met een Bijbelverhaal. JOP (Jong Protestant) ondersteunt lokale Kliederkerken onder meer met heldere handleidingen, netwerkbijeenkomsten en programmamateriaal.

Geef in deze collecte, zodat meer kinderen, tieners, ouders en opa’s en oma’s op een leuke en creatieve manier het geloof kunnen ontdekken.

De liturgie van deze dienst vindt u hier
De dienst kunt u live beluisteren via Kerkomroep