Dienst: 11e zondag van de zomer

sep 01 09:30

Voorganger - Ds. Hilverda

Locatie - Marktpleinkerk

Elfde zondag van de zomer

Lucas 14: 1 en 7: 14. Veel van wat Lucas vertelt, speelt zich af aan tafel. Jezus is vaak op weg naar een maaltijd, is gast aan tafel of verlaat een huis na samen gegeten te hebben. Het belang van samen eten keert terug in zijn gelijkenissen. Hier spreekt hij over tafelmanieren en over wie je uitnodigt. Het is een oproep om bescheiden te zijn en tegelijk gastvrij. Daarin betoont hij zich een ware zoon van het volk Israël.

In de leefregels (Deuteronomium 24: 17-22) die Israël van God ontvangen heeft, is de zorg voor weduwe, wees en vreemdeling opgenomen. Genieten wordt lastig als anderen tekortkomen. Wees daarom gastvrij en vrijgevig! Daar wordt iedereen gelukkig van.

Collecten

De eerste collecte

Deze is voor de diaconie.

De tweede collecte

Deze is voor de kerk.

De uitgangscollecte

Deze is voor het landelijk missionair werk: Proef de kerk.

Wat is het mooi als zoveel mogelijk kerkdeuren wagenwijd open staan voor mensen die niet regelmatig in de kerk komen. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens de landelijke actie Kerkproeverij.

Kerkproeverij, een initiatief van de Raad van Kerken waar de Protestantse Kerk volop aan meedoet, is één zondag per jaar waarop gemeenteleden heel gericht buren, vrienden, kennissen, collega’s uitnodigen om eens een kerkdienst bij te wonen. Om eens te “proeven” aan de kerk. Deze zondag wordt landelijk ondersteund met een website en materialen. Met de opbrengst van deze collecte maakt u deze ondersteuning mogelijk.

De liturgie van deze dienst vindt u hier
De dienst kunt u live beluisteren via Kerkomroep