Dienst: 8e zondag van de zomer

aug 11 09:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Vennekerk, Venne 152, Winschoten

Achtste zondag van de zomer, regiodienst

Lucas 12: 32-40. “Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn”, houdt Jezus zijn leerlingen voor. Waar hechten we aan en wat doen we met onze tijd? Het is nog niet zo eenvoudig om helder te krijgen waar Jezus precies naar toe wil. Want na zijn woorden over het wezenlijke gaat het over waakzaamheid. In welke verhouding staan die twee tot elkaar? We gaan daarover nadenken in een regiodienst waarin we samen de maaltijd van de Heer mogen vieren.

Als ondersteunende lezing dient Jesaja 65: 17-25. Een prachtig visioen waarin alle mensen het goed hebben en elkaar het goede gunnen. Het nodigt uit om dat nu alvast na te streven.

Collecten

De eerste collecte

Deze is voor de diaconie.

De tweede collecte

Deze is voor de kerk.

De uitgangscollecte

Deze is voor Kerk in Actie Werelddiaconaat: Onderwijs in gewelddadige wijken in Zuid-Afrika.

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van hen maakt de middelbare school niet af, de jeugdwerkloosheid is hoog. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken. De jongeren krijgen huiswerkbegeleiding en worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook is er bijbelonderwijs en wordt er geholpen bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven.

Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.

De liturgie van deze dienst vindt u hier
De dienst kunt u live beluisteren via Kerkomroep