Dienst: Zevende zondag van Pasen

jun 02 09:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Marktpleinkerk, Winschoten

Zevende zondag van Pasen, Exaudi

Exaudi is de naam voor “Hoor!” en komt uit Psalm 27: 7, waar staat: “Hoor, Heer, hoe ik roep.” Deze zondag tussen Hemelvaart en Pinsteren heeft een ingetogen karakter. Dat blijkt ook uit de naam “wezenzondag”. De volgelingen van Jezus voelen zich ontheemd, want hoe kunnen zij zich zonder hem ooit thuis voelen? Daarom kijken ze uit naar wat Jezus beloofd heeft. Na hem komt de Trooster, de Heilige Geest. Die zal hen en allen die na hen komen bezielen tot op de dag van vandaag! Dat is te lezen in Johannes 14: 15-21. De ondersteunende lezing komt uit 1 Samuel 12: 19b-24.

Collecten

De eerste collecte

Deze is voor de diaconie.

De tweede collecte

Deze is voor de kerk.

De uitgangscollecte

Deze is voor het ziekenpastoraat van het UMCG. Het geld wordt gebruikt om één of meer geestelijk verzorgers te kunnen bezoldigen.