Dienst – Hemelvaart

mei 30 09:00

Voorganger - ds. Bert van der Woude

Locatie - Marktpleinkerk, Winschoten

Het klassieke verhaal over de hemelvaart van Jezus is te vinden in het boek Handelingen. Iets minder bekend is het tweede slot van Marcus (16:9-20), waarbij we samen stil willen staan.

Marcus is het eerste en meest bondige Evangelie, dat in de oorspronkelijke versie eindigt met de woorden “Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden.” Zo kun je het Evangelie toch niet besluiten heeft men later bedacht en er is een tweede slot aan toegevoegd, waar als het ware Pasen en Pinksteren (en Hemelvaart) op één dag vallen. Jezus zegent zijn volgelingen en schenkt hen de Geest die zichtbaar wordt in een viertal bijzondere tekenen.

De ondersteunende lezing komt uit 2 Koningen 2:1-15, de hemelvaart van Elia. Daarbij zingen we het lied “Swing low, sweet chariot (lied 757).

Collecten

De eerste collecte

Deze is voor de diaconie.

De tweede collecte

Deze is voor de kerk.

De uitgangscollecte

Deze is voor het Interkerkelijk Sociaal Fonds (Oldambt).

Deze Stichting heeft als doel het incidenteel verlenen van materiële en Immateriële hulp vanuit een oogpunt van christelijke naastenliefde aan natuurlijke personen, inwoners van de gemeente Oldambt, die om welke reden dan ook in acute financiële nood verkeren of dreigen te raken, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk is.