Dienst: Zesde zondag van Pasen

mei 26 09:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Marktpleinkerk, Winschoten

Zesde zondag van Pasen, Rogate

Op deze laatste zondag in mei worden er nieuwe ambtsdragers bevestigd en nemen we afscheid van wie de ambtstermijn is verstreken.

Een passende lezing hierbij komt opnieuw uit het Evangelie van Johannes. We lezen hoofdstuk 14: 23-29. De woorden die Jezus hier uitspreekt maken deel uit van zijn afscheidsrede, die hij in hoofdstuk 13 heeft ingezet. Dit keer is het kernwoord vrede. Dat woord horen wij vrijwel iedere zondag, maar komt het meest nabij als we tijdens de viering van de maaltijd van de Heer worden uitgenodigd elkaar de vrede van Christus te wensen. Reden genoeg om er deze zondag bij stil te staan wat vrede betekent. Het bijbelse woord Sjaloom zal daarbij het uitgangspunt zijn.

De ondersteunende lezing komt uit het boek van de profeet Joël. In hoofdstuk 2: 21-27 wordt vrede geschilderd als vruchtbare aarde, waar iedereen zonder angst kan leven en waar voor alle mensen voldoende te eten is en te drinken. Kortom, het goede leven, waarbij de wijn niet mag ontbreken.

Collecten

De eerste collecte

Deze is voor de diaconie.

De tweede collecte

Deze is voor de kerk.

De uitgangscollecte

Deze is voor onze partnergemeente Nicolesti in Roemenië.