Dienst: Vijfde zondag van Pasen

mei 19 09:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Marktpleinkerk, Winschoten

Vijfde zondag van Pasen, Cantate

De dalende reeks of het langzamerhand zachter worden (in de muziek “diminuendo” genoemd) brengt ons deze zondag bij “Cantate” (zingen). Je zou kunnen zeggen dat het bijzondere van Pasen langzaam binnenkomt in ons innerlijk. Jezus drukte mensen al op het hart om bij het bidden niet op de hoeken van de pleinen te gaan staan, zichtbaar voor iedereen, maar om de binnenkamer op te zoeken.

Deze zondag, die in het teken staat van het Ethiopië-project, brengt ons bij het hoofdstuk uit het Johannes-evangelie, waarvan het eerste deel gelezen werd tijdens de avondmaalsviering op Witte Donderdag. Nadat hij de voeten van zijn discipelen gewassen heeft, breekt het moment van afscheid aan en wil hij zijn volgelingen iets kostbaars nalaten. Het nieuwe gebod dat ze meekrijgen is nog steeds actueel.

De ondersteunende lezing komt uit Deuteronomium 6: 1-9. Die lezing bevat het zogeheten “Sjemah” (Hoor Israël!) de kostbaarste woorden die gelovige joden kennen.

Collecten

De eerste collecte

Deze is voor de diaconie.

De tweede collecte

Deze is voor de kerk.

De uitgangscollecte

Deze is voor het Hospice Sint Maartenshuis.

Het Hospice Sint Maartenhuis is een “Bijna thuis huis” waar er alles aan gedaan wordt om de gast zich zoveel mogelijk thuis te laten voelen, en waar tijd en ruimte is voor alle aandacht voor de gast en zijn of haar naasten. In de laatste, terminale fase van het leven is thuis worden verzorgd niet altijd mogelijk of wenselijk. En juist dan is er behoefte aan een huiselijke sfeer, waar vanuit betrokkenheid zorg en begeleiding wordt geboden.