Dienst: Paaszondag

apr 21 09:30

Voorganger - Ds. Bert L. van der Woude

Locatie - Vennekerk, Venne 152, Winschoten

In de viering op Paasmorgen komt het project van de kindernevendienst tot voltooiing.

Op deze morgen zal blijken waar het om gaat bij ‘Leren kijken met de ogen van Jezus’.

We lezen dit jaar het Paasevangelie in de versie van Johannes en de nadruk komt te liggen op de ontmoeting van Maria van Magdala met Jezus, van wie zij in eerste instantie denkt dat hij de tuinman is. Johannes heeft zijn Paasevangelie zo geschreven dat het tegelijk een roepingsverhaal is. Eerst voor Maria, maar in haar spoor voor iedereen die zich aangesproken voelt. Na de dood van Jezus lijkt alles vergeefs. Dat zijn verhaal toch doorgaat had geen mens kunnen bedenken. Godzijdank!

De ondersteunende lezing komt uit Jesaja 51: 9-11.

Met medewerking van CMV De Harmonie.

Collecten

De eerste collecte

Deze is voor de diaconie.

De tweede collecte

Deze is voor de kerk.

De uitgangscollecte

Deze is voor de zending.