Dienst: Witte Donderdag

apr 18 19:30

Voorganger - Ds. Bert L. van der Woude

Locatie - Marktpleinkerk, Winschoten

De kleur zegt het al. Witte Donderdag staat in het teken van vergeving. De smaak van vergeving proeven we tijdens de viering van het Avondmaal. De lezing uit het evangelie naar Johannes (hoofdstuk 13) laat ons Jezus zien als hij de voeten van zijn volgelingen wast en hen (en daarmee ook ons) een nieuw gebod leert, het gebod van de liefde.

De lezing aan het begin van de viering herinneren aan de Joodse oorsprong van het avondmaal, namelijk de Pesachmaaltijd. Pesach betekent ‘voorbijgaan’ en wijst op de doodsengel die aan de huizen van de Israëlieten voorbijging. Samen met de cantorij hopen we de dienst zo te vieren dat de hoop en liefde die Jezus koesterde onder ons tot z’n recht komt.

Collecte

De avondmaalscollecte is bestemd voor noodhulp aan Mozambique.