Dienst: 4e zondag in de veertigdagentijd

mrt 31 09:30

Voorganger - Ds. Hekman uit Assen

Locatie - Marktpleinkerk, Winschoten

4e Zondag in de veertigdagentijd

Deze zondag luistert naar de naam “Laetare (Verheug u Jeruzalem).

Midden in de veertigdagentijd verandert de kleur van paars in roze. Er wordt alvast vooruitgegrepen op de vreugde van Pasen. Het verhaal uit het Evangelie van Lucas sluit daar goed bij aan. We kennen het als het verhaal van de “verloren zoon”, maar het zou beter het verhaal van de “barmhartige vader” kunnen heten. Rembrandt maakte er een bijzonder schilderij van, dat mensen nog steeds ontroert en inspireert. Henri Nouwen schreef er een boek over met als titel “Eindelijk thuis”. De lezer krijgt de kans om zich met beide zonen en met de vader te identificeren en te bedenken welke rol het meest overeenkomst bij waar we nu zijn aangekomen in ons leven.

De ondersteunende lezing komt uit 2 Kronieken 36: 14-23. Ondergang en terugkeer van een volk in ballingschap.

Collecten

De eerste collecte

Deze is voor de diaconie. In deze veertigdagentijd steunen we de projecten van Kerkinactie om samen nieuwe hoop te bieden aan ex-gedetineerden, kindslaven in India, weeskinderen in Rwanda en kerken op Cuba, in Pakistan en pioniersplekken in Nederland.

De tweede collecte

Deze is voor de kerk.

De uitgangscollecte

Deze is voor onze partnergemeente in Nicolesti, Roemenië.