Dienst: 3e zondag in de veertigdagentijd

mrt 24 09:30

Voorganger - Ds. Segger

Locatie - Marktpleinkerk, Winschoten

3e Zondag in de veertigdagentijd

Deze zondag luistert naar de naam “Oculi”, naar het Latijnse “Oculi mei semper ad Dominum” (Ik houd mijn ogen gericht op de HEER).

Lucas vertelt ons in zijn Evangelie (13: 1-9) over een tweetal gebeurtenissen die de gemoederen hebben beziggehouden. Hebben de mensen die Pilatus om het leven bracht of degenen die omkwamen bij een ongeluk dat op de één of andere manier zelf verdiend? Jezus neemt afstand van een dergelijke gedachte en vertelt een gelijkenis, waarin mededogen en geduld met God in verband worden gebracht.

De ondersteunende lezing komt uit Exodus 6: 2-8, waarin God zich aandient als bevrijder van wat mensen gevangen houdt.

Collecten

De eerste collecte

Deze is voor de diaconie. In deze veertigdagentijd steunen we de projecten van Kerkinactie om samen nieuwe hoop te bieden aan ex-gedetineerden, kindslaven in India, weeskinderen in Rwanda en kerken op Cuba, in Pakistan en pioniersplekken in Nederland.

De tweede collecte

Deze is voor de kerk.

De uitgangscollecte

Deze is voor Open Doors.

Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie. Dit doen ze door gebed en het verspreiden van Bijbels, Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. Ook voorzien ze in kaderopleidingen en verlenen ze praktische hulp.

In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden ze christenen voor op mogelijke vervolging en lijden. En Christenen in de vrije wereld lichten ze voor over christenvervolging. Zodat ze met vervolgde christenen meevoelen en hen actief helpen.

Dit doen ze omdat ze geloven dat wanneer één lid lijdt, alle andere meelijden (1 Kor.12:26). Ook geloven ze in Jezus’ opdracht om alle volken tot Zijn leerlingen te maken (Matt. 28:19). En ze geloven dat alle deuren openstaan voor het evangelie.