Dienst: 2e zondag in de veertigdagentijd

mrt 17 09:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Marktpleinkerk, Winschoten

2e Zondag in de veertigdagentijd

Deze zondag luistert naar de naam “Reminiscere” naar Psalm 15: 6 “Reminiscere miserationum tuarim, Dominum… Denk aan uw barmhartigheid, HEER”.

We lezen uit Lucas 9:  28-36. Met drie van zijn discipelen beklimt Jezus een berg en als ze boven aangekomen zijn verandert hij voor hun ogen. Hij begint te stralen. Een uiterlijk beeld om te laten zien en voelen dat er er iets heel bijzonders met hem aan de hand is. Dat moment boven op de berg is letterlijk en figuurlijk een hoogtepunt. Hier raken hemel en aarde elkaar. Hier komen Gods heerlijkheid en het geluk van mensen samen. Dat wordt onderstreept door de mensen met wie Jezus in gesprek is: Mozes en Elia. Mozes is degene die zijn volk heeft uitgeleid uit iedere vorm van menselijke dwang en verslaving. Hij staat er borg voor dat ieder mens vrij van dwang een eigen weg mag gaan van angst naar vertrouwen. Mozes komen we ook tegen in de ondersteunende lezing uit Exodus 34: 27-35.

Collecten

De eerste collecte

Deze is voor de diaconie. In deze veertigdagentijd steunen we de projecten van Kerkinactie om samen nieuwe hoop te bieden aan ex-gedetineerden, kindslaven in India, weeskinderen in Rwanda en kerken op Cuba, in Pakistan en pioniersplekken in Nederland.

De tweede collecte

Deze is voor de kerk.

De uitgangscollecte

Deze is voor Stichting De Burcht Wedde.

Kinderhotel Burcht Wedde is een bijzonder vakantieverblijf voor kinderen en jongeren tot 16 jaar, die aan de andere kant van het geluk geboren zijn en die niet de mogelijkheid hebben om zelf met vakantie te gaan.

Er zijn duizenden kinderen die het om verschillende redenen niet mee zit in het leven. Kinderen, die er hoognodig eens tussenuit moeten maar die kans zelden of nooit krijgen. Het gaat om kinderen, die sociaal-maatschappelijk uit de boot (dreigen te) vallen en die extra aandacht en levensvreugde kunnen gebruiken.

In Kinderhotel Burcht Wedde kunnen ze ontsnappen aan de problemen van alledag en even onbezorgd kind zijn.

Kinderhotel Burcht Wedde is voor drie dagen hun domein. Hier kunnen ze als prins en prinses genieten van het kasteel en de kasteeltuinen. Ze kunnen van alles doen: vissen, zwemmen, varen, verhalen vertellen bij het kampvuur of een vlot bouwen. Ook worden er allerlei activiteiten georganiseerd, zoals een huifkartocht en een schilderworkshop van een echte kunstenaar. Daarnaast zijn er (bak)fietsen, verkleedkisten, bootjes, spelletjes, tekenmaterialen, speelgoed en knuffels voor de kinderen beschikbaar.

De kinderen die bij ons komen worden aangedragen via erkende kinderopvangorganisaties zoals o.a. Humanitas, Vakantiebank, Het Leger Des Heils en Elker.

Sinds de start in 2012 kunnen ruim 500 kinderen per jaar van een vakantie genieten.