Dienst: 1e zondag in de veertigdagentijd

mrt 10 09:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Marktpleinkerk, Winschoten

1e Zondag in de veertigdagentijd

Dit is zondag “Invocabit” naar Psalm 91: 15 in het latijn: Invocabit me, et ego exaudiam eum (Roep je mij aan, ik geef antwoord).

We beginnen met het project “De gekleurde bril; leren kijken met de ogen van Jezus”.

De lezing komt uit Lucas 4: 1-13. Veertig dagen lang wordt Jezus op de proef gesteld door de duivel. De Griekse naam voor duivel is “diabolos”. Letterlijk betekent dat “uit elkaar trekken, in de war schoppen”. Het staat tegenover ons woord “symbool”(eveneens van Griekse afkomst), waarin het juist om verbinding gaat. De ondersteunende lezing is te vinden in het Boek Deuteronomium.

Collecten

De eerste collecte

Deze is voor de diaconie. In deze veertigdagentijd steunen we de projecten van Kerkinactie om samen nieuwe hoop te bieden aan ex-gedetineerden, kindslaven in India, weeskinderen in Rwanda en kerken op Cuba, in Pakistan en pioniersplekken in Nederland.

De tweede collecte

Deze is voor de kerk.

De uitgangscollecte

Deze is voor het Nederlands Bijbelgenootschap.

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, sinds 1814. Samen met leden en donateurs maken ze mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen ze voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Het NBG is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt en er zingeving voor zijn of haar leven aan wil ontlenen.

Kerndoelen zijn:

  • de Bijbel vertalen
  • de Bijbel beschikbaar stellen
  • betrokkenheid bij de Bijbel vergroten