Dienst: 8e zondag na Epifanie

mrt 03 09:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Marktpleinkerk, Winschoten

7e Zondag na Epifanie

In Lucas 6: 39-49 horen we hoe de toespraak van Jezus verder gaat. Jezus spreekt daarbij in beelden. “Stil over God spreken” noemt mijn leermeester Drewermann dat. Niet stellig maar uitnodigend.

De ondersteunende lezing komt uit Jeremia 7: 1-15. Geen vertrouwen op uiterlijke dingen, maar doen wat je gelooft!

Collecten

De eerste collecte

Deze is voor de diaconie.

De tweede collecte

Deze is voor de kerk.

De uitgangscollecte

Deze is voor Stichting De Vrolijkheid.

Nationale stichting ter bevordering van Vrolijkheid, kortweg: de Vrolijkheid is een multiculturele netwerkorganisatie, die met kunst investeert in de ontwikkeling en empowerment van kinderen, jongeren en hun ouders in asielopvangcentra. De Vrolijkheid doet dit door wekelijks op een vast moment met een kunstenaar workshops te bieden in onder meer de disciplines muziek, dans, theater, beeldende kunst, spoken word, film, fotografie, mediakunst en (nieuwe) media. De Vrolijkheid streeft ernaar het leven in asielzoekerscentra voor jonge bewoners zo minder schadelijk te maken en ruimte en omstandigheden te scheppen die de veerkracht van jongeren versterkt en hun talenten tot bloei helpt komen.