Dienst: 7e zondag na Epifanie

feb 24 09:30

Voorganger - Ds. Bert van der Woude

Locatie - Marktpleinkerk, Winschoten

7e Zondag na Epifanie

Lucas vermeldt nadrukkelijk dat Jezus een plek heeft uitgezocht waar het vlak is. Vanaf de berg daalt hij af en begeeft zich met zijn leerlingen onder de mensen. Daar houdt hij zijn “veldrede” en in de lezing (Lucas 6: 27-38) van deze zondag komt één van de belangrijkste zinnen uit het Evangelie voor: “Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is”. Jezus wijst ieder oordeel en iedere veroordeling af. Daarbij gaat het om wie mensen zijn. Zouden de opstellers van de Nashvilleverklaring zich de strekking van deze woorden wel genoeg gerealiseerd hebben? En wijzelf?

De ondersteunende lezing komt uit Genesis 45: 3-11,15; Jozef maakt zich bekend aan zijn broers. Eén van de ontroerendste passages uit de bijbel. Hoewel hij zijn broers heel wat zou kunnen verwijten, doet hij dat niet. Groots! (Alternatieve lezing: Ester 8: 3-8,9, 9: 1-10, 20-23.)

Collecten

De eerste collecte

Deze is voor de diaconie.

De tweede collecte

Deze is voor de kerk.

De uitgangscollecte

Deze is voor onze partnergemeente Nicolesti in Roemenië.