Dienst: 6e zondag na Epifanie

feb 17 09:30

Voorganger - Pastor Huizing

Locatie - Marktpleinkerk, Winschoten

6e Zondag na Epifanie

In Lucas 6: 17-26 geeft Jezus onderricht aan zijn volgelingen. Hij heeft inmiddels twaalf discipelen gevonden uit zeer uiteenlopende lagen van de bevolking. Dit is de nauwste cirkel om Jezus heen, maar als we Lucas mogen geloven zijn er nog veel meer leerlingen. Het twaalftal mannen heeft een symbolische betekenis. Ongetwijfeld zit er een verwijzing naar de twaalf stammen van Israël. Het is geen exclusief getal, maar het verbeeldt de hoop op een nieuwe toekomst voor Gods volk, dat zich mettertijd zal uitbreiden tot aan de einden der aarde. Daar horen niet alleen mannen bij, maar evengoed vrouwen. We weten dat Jezus gevolgd werd door een aantal vrouwen, die heel wat in hun mars hadden. Jezus richt zich hier tot een grote groep leerlingen en alle andere mensen die gekomen zijn en die uitzien naar verlossing, want de nood is hoog.

De ondersteunende lezing komt uit Jeremia 17: 5-10. Deze profeet verwoordt op een poëtische manier dat we moeten kiezen tussen goed en kwaad. Een tussenweg is er niet. (Alternatieve lezing: Ester 7 1-8:2.)

Collecten

De eerste collecte

Deze is voor de diaconie.

De tweede collecte

Deze is voor de kerk.

De uitgangscollecte

Deze is voor Kerk in Aktie: noodhulp Ethiopië.

Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door klimaatverandering is het steeds vaker en langer extreem droog. Gezinnen komen in grote nood: water en voedselvoorraden raken op, vee sterft. De strijd om te overleven wordt steeds zwaarder.

Samen met de Ethiopische kerk helpen we boerengezinnen om ook in extreme tijden van droogte te overleven. We verstrekken zaden van droogtebestendige gewassen, stimuleren mensen te handelen in bijvoorbeeld zeep of snacks voor extra inkomsten, leggen waterbronnen aan en gaan met houtbesparende oventjes houtkap tegen om te voorkomen dat vruchtbare grond wegspoelt.

Geef, zodat 3.500 gezinnen het komend jaar voldoende voedsel en drinkwater hebben om droogte te overleven.